create your life

5 החרטות הנפוצות על ערש דווי

האם את מתחרטת ?

על מה שהיה אתמול ? או אולי לפני שנה ?

האם יש בתוכך חלקים שאומרים "אם רק הייתי פועלת אחרת…" ?

לא פעם אני שומעת את המשפט "אני לא מתחרטת על כלום".

שזה נהדר!

ויחד עם זאת, אני רוצה להציג בפנייך חרטות גדולות יותר, חרטות של חיים שלמים – כנקודות למחשבה.

ברוני וור היא אחות אוסטרלית שטיפלה בחולים סופניים בשבועות האחרונים של חייהם. מתוך השיחות שלה איתם, היא מצאה 5 חרטות נפוצות של אנשים על ערש דווי.

על סף מותם אנשים מצליחים להתבונן אחורה על חייהם בצלילות רבה, וכולנו יכולות ללמוד הרבה מהתובנות שלהם.

וור שאלה רבים מהם על מה הם מתחרטים או מה היו עושים אחרת לו הייתה ניתנת להם ההזדמנות, והופתעה לגלות שאותם נושאים עלו שוב ושוב.

אז מהן החרטות הנפוצות על ערש דווי ??

  1. הלוואי והיה לי את האומץ להיות נאמנה לעצמי, ולא לציפיות של אחרים ממני.
  2. הלוואי שלא הייתי עובדת כל כך קשה
  3. הלוואי והיה לי את האומץ לבטא את הרגשות שלי
  4. הלוואי שהייתי שומרת על קשר עם החברים שלי
  5. הלוואי והייתי נותנת לעצמי להיות מאושרת יותר

איזו חרטה הכי נגעה בך ?